Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bruzovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bruzovice, hasicí přístroje Bruzovice, školení na hasicí přístroje Bruzovice, prodej hasicích systémů Bruzovice, prodej hasicích přístrojů Bruzovice, hasiva a hasicí příslušenství Bruzovice, Tepostop Bruzovice, firestop Bruzovice, hasicí systémy Bruzovice, hasicí zařízení Bruzovice, hasicí přístroje Bruzovice, požární ochrana Bruzovice, stabilní hasicí zařízení Bruzovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bruzovice, automatický hasicí systém Bruzovice, samočinný hasicí systém Bruzovice, hasit CO2 Bruzovice, hasit oxid uhličitý Bruzovice, hasit s inergen Bruzovice, čisté hasivo Bruzovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bruzovice, vodní hasící přístroj Bruzovice, sněhový hasící přístroj Bruzovice, pěnový hasící přístroj Bruzovice, požární zabezpečení Bruzovice, požární bezpečnost Bruzovice, protipožární ochrana Bruzovice, servisní organizace hasících přístrojů Bruzovice, hasící syytémy serverovny Bruzovice,hasící filter Bruzovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bruzovice, hasící systémy pro autobusy Bruzovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.