Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brušperk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brušperk, hasicí přístroje Brušperk, školení na hasicí přístroje Brušperk, prodej hasicích systémů Brušperk, prodej hasicích přístrojů Brušperk, hasiva a hasicí příslušenství Brušperk, Tepostop Brušperk, firestop Brušperk, hasicí systémy Brušperk, hasicí zařízení Brušperk, hasicí přístroje Brušperk, požární ochrana Brušperk, stabilní hasicí zařízení Brušperk, lokální stabilní hasicí zařízení Brušperk, automatický hasicí systém Brušperk, samočinný hasicí systém Brušperk, hasit CO2 Brušperk, hasit oxid uhličitý Brušperk, hasit s inergen Brušperk, čisté hasivo Brušperk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brušperk, vodní hasící přístroj Brušperk, sněhový hasící přístroj Brušperk, pěnový hasící přístroj Brušperk, požární zabezpečení Brušperk, požární bezpečnost Brušperk, protipožární ochrana Brušperk, servisní organizace hasících přístrojů Brušperk, hasící syytémy serverovny Brušperk,hasící filter Brušperk, hasící přístroje pro cnc stroje Brušperk, hasící systémy pro autobusy Brušperk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.