Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brumovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brumovice, hasicí přístroje Brumovice, školení na hasicí přístroje Brumovice, prodej hasicích systémů Brumovice, prodej hasicích přístrojů Brumovice, hasiva a hasicí příslušenství Brumovice, Tepostop Brumovice, firestop Brumovice, hasicí systémy Brumovice, hasicí zařízení Brumovice, hasicí přístroje Brumovice, požární ochrana Brumovice, stabilní hasicí zařízení Brumovice, lokální stabilní hasicí zařízení Brumovice, automatický hasicí systém Brumovice, samočinný hasicí systém Brumovice, hasit CO2 Brumovice, hasit oxid uhličitý Brumovice, hasit s inergen Brumovice, čisté hasivo Brumovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brumovice, vodní hasící přístroj Brumovice, sněhový hasící přístroj Brumovice, pěnový hasící přístroj Brumovice, požární zabezpečení Brumovice, požární bezpečnost Brumovice, protipožární ochrana Brumovice, servisní organizace hasících přístrojů Brumovice, hasící syytémy serverovny Brumovice,hasící filter Brumovice, hasící přístroje pro cnc stroje Brumovice, hasící systémy pro autobusy Brumovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.