Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brumov-Bylnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brumov-Bylnice, hasicí přístroje Brumov-Bylnice, školení na hasicí přístroje Brumov-Bylnice, prodej hasicích systémů Brumov-Bylnice, prodej hasicích přístrojů Brumov-Bylnice, hasiva a hasicí příslušenství Brumov-Bylnice, Tepostop Brumov-Bylnice, firestop Brumov-Bylnice, hasicí systémy Brumov-Bylnice, hasicí zařízení Brumov-Bylnice, hasicí přístroje Brumov-Bylnice, požární ochrana Brumov-Bylnice, stabilní hasicí zařízení Brumov-Bylnice, lokální stabilní hasicí zařízení Brumov-Bylnice, automatický hasicí systém Brumov-Bylnice, samočinný hasicí systém Brumov-Bylnice, hasit CO2 Brumov-Bylnice, hasit oxid uhličitý Brumov-Bylnice, hasit s inergen Brumov-Bylnice, čisté hasivo Brumov-Bylnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brumov-Bylnice, vodní hasící přístroj Brumov-Bylnice, sněhový hasící přístroj Brumov-Bylnice, pěnový hasící přístroj Brumov-Bylnice, požární zabezpečení Brumov-Bylnice, požární bezpečnost Brumov-Bylnice, protipožární ochrana Brumov-Bylnice, servisní organizace hasících přístrojů Brumov-Bylnice, hasící syytémy serverovny Brumov-Bylnice,hasící filter Brumov-Bylnice, hasící přístroje pro cnc stroje Brumov-Bylnice, hasící systémy pro autobusy Brumov-Bylnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.