Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brumov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brumov, hasicí přístroje Brumov, školení na hasicí přístroje Brumov, prodej hasicích systémů Brumov, prodej hasicích přístrojů Brumov, hasiva a hasicí příslušenství Brumov, Tepostop Brumov, firestop Brumov, hasicí systémy Brumov, hasicí zařízení Brumov, hasicí přístroje Brumov, požární ochrana Brumov, stabilní hasicí zařízení Brumov, lokální stabilní hasicí zařízení Brumov, automatický hasicí systém Brumov, samočinný hasicí systém Brumov, hasit CO2 Brumov, hasit oxid uhličitý Brumov, hasit s inergen Brumov, čisté hasivo Brumov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brumov, vodní hasící přístroj Brumov, sněhový hasící přístroj Brumov, pěnový hasící přístroj Brumov, požární zabezpečení Brumov, požární bezpečnost Brumov, protipožární ochrana Brumov, servisní organizace hasících přístrojů Brumov, hasící syytémy serverovny Brumov,hasící filter Brumov, hasící přístroje pro cnc stroje Brumov, hasící systémy pro autobusy Brumov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.