Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brťov-Jeneč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brťov-Jeneč, hasicí přístroje Brťov-Jeneč, školení na hasicí přístroje Brťov-Jeneč, prodej hasicích systémů Brťov-Jeneč, prodej hasicích přístrojů Brťov-Jeneč, hasiva a hasicí příslušenství Brťov-Jeneč, Tepostop Brťov-Jeneč, firestop Brťov-Jeneč, hasicí systémy Brťov-Jeneč, hasicí zařízení Brťov-Jeneč, hasicí přístroje Brťov-Jeneč, požární ochrana Brťov-Jeneč, stabilní hasicí zařízení Brťov-Jeneč, lokální stabilní hasicí zařízení Brťov-Jeneč, automatický hasicí systém Brťov-Jeneč, samočinný hasicí systém Brťov-Jeneč, hasit CO2 Brťov-Jeneč, hasit oxid uhličitý Brťov-Jeneč, hasit s inergen Brťov-Jeneč, čisté hasivo Brťov-Jeneč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brťov-Jeneč, vodní hasící přístroj Brťov-Jeneč, sněhový hasící přístroj Brťov-Jeneč, pěnový hasící přístroj Brťov-Jeneč, požární zabezpečení Brťov-Jeneč, požární bezpečnost Brťov-Jeneč, protipožární ochrana Brťov-Jeneč, servisní organizace hasících přístrojů Brťov-Jeneč, hasící syytémy serverovny Brťov-Jeneč,hasící filter Brťov-Jeneč, hasící přístroje pro cnc stroje Brťov-Jeneč, hasící systémy pro autobusy Brťov-Jeneč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.