Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brtnička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brtnička, hasicí přístroje Brtnička, školení na hasicí přístroje Brtnička, prodej hasicích systémů Brtnička, prodej hasicích přístrojů Brtnička, hasiva a hasicí příslušenství Brtnička, Tepostop Brtnička, firestop Brtnička, hasicí systémy Brtnička, hasicí zařízení Brtnička, hasicí přístroje Brtnička, požární ochrana Brtnička, stabilní hasicí zařízení Brtnička, lokální stabilní hasicí zařízení Brtnička, automatický hasicí systém Brtnička, samočinný hasicí systém Brtnička, hasit CO2 Brtnička, hasit oxid uhličitý Brtnička, hasit s inergen Brtnička, čisté hasivo Brtnička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brtnička, vodní hasící přístroj Brtnička, sněhový hasící přístroj Brtnička, pěnový hasící přístroj Brtnička, požární zabezpečení Brtnička, požární bezpečnost Brtnička, protipožární ochrana Brtnička, servisní organizace hasících přístrojů Brtnička, hasící syytémy serverovny Brtnička,hasící filter Brtnička, hasící přístroje pro cnc stroje Brtnička, hasící systémy pro autobusy Brtnička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.