Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brtnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brtnice, hasicí přístroje Brtnice, školení na hasicí přístroje Brtnice, prodej hasicích systémů Brtnice, prodej hasicích přístrojů Brtnice, hasiva a hasicí příslušenství Brtnice, Tepostop Brtnice, firestop Brtnice, hasicí systémy Brtnice, hasicí zařízení Brtnice, hasicí přístroje Brtnice, požární ochrana Brtnice, stabilní hasicí zařízení Brtnice, lokální stabilní hasicí zařízení Brtnice, automatický hasicí systém Brtnice, samočinný hasicí systém Brtnice, hasit CO2 Brtnice, hasit oxid uhličitý Brtnice, hasit s inergen Brtnice, čisté hasivo Brtnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brtnice, vodní hasící přístroj Brtnice, sněhový hasící přístroj Brtnice, pěnový hasící přístroj Brtnice, požární zabezpečení Brtnice, požární bezpečnost Brtnice, protipožární ochrana Brtnice, servisní organizace hasících přístrojů Brtnice, hasící syytémy serverovny Brtnice,hasící filter Brtnice, hasící přístroje pro cnc stroje Brtnice, hasící systémy pro autobusy Brtnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.