Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brozany nad Ohří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brozany nad Ohří, hasicí přístroje Brozany nad Ohří, školení na hasicí přístroje Brozany nad Ohří, prodej hasicích systémů Brozany nad Ohří, prodej hasicích přístrojů Brozany nad Ohří, hasiva a hasicí příslušenství Brozany nad Ohří, Tepostop Brozany nad Ohří, firestop Brozany nad Ohří, hasicí systémy Brozany nad Ohří, hasicí zařízení Brozany nad Ohří, hasicí přístroje Brozany nad Ohří, požární ochrana Brozany nad Ohří, stabilní hasicí zařízení Brozany nad Ohří, lokální stabilní hasicí zařízení Brozany nad Ohří, automatický hasicí systém Brozany nad Ohří, samočinný hasicí systém Brozany nad Ohří, hasit CO2 Brozany nad Ohří, hasit oxid uhličitý Brozany nad Ohří, hasit s inergen Brozany nad Ohří, čisté hasivo Brozany nad Ohří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brozany nad Ohří, vodní hasící přístroj Brozany nad Ohří, sněhový hasící přístroj Brozany nad Ohří, pěnový hasící přístroj Brozany nad Ohří, požární zabezpečení Brozany nad Ohří, požární bezpečnost Brozany nad Ohří, protipožární ochrana Brozany nad Ohří, servisní organizace hasících přístrojů Brozany nad Ohří, hasící syytémy serverovny Brozany nad Ohří,hasící filter Brozany nad Ohří, hasící přístroje pro cnc stroje Brozany nad Ohří, hasící systémy pro autobusy Brozany nad Ohří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.