Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Broumy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Broumy, hasicí přístroje Broumy, školení na hasicí přístroje Broumy, prodej hasicích systémů Broumy, prodej hasicích přístrojů Broumy, hasiva a hasicí příslušenství Broumy, Tepostop Broumy, firestop Broumy, hasicí systémy Broumy, hasicí zařízení Broumy, hasicí přístroje Broumy, požární ochrana Broumy, stabilní hasicí zařízení Broumy, lokální stabilní hasicí zařízení Broumy, automatický hasicí systém Broumy, samočinný hasicí systém Broumy, hasit CO2 Broumy, hasit oxid uhličitý Broumy, hasit s inergen Broumy, čisté hasivo Broumy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Broumy, vodní hasící přístroj Broumy, sněhový hasící přístroj Broumy, pěnový hasící přístroj Broumy, požární zabezpečení Broumy, požární bezpečnost Broumy, protipožární ochrana Broumy, servisní organizace hasících přístrojů Broumy, hasící syytémy serverovny Broumy,hasící filter Broumy, hasící přístroje pro cnc stroje Broumy, hasící systémy pro autobusy Broumy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.