Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Broumov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Broumov, hasicí přístroje Broumov, školení na hasicí přístroje Broumov, prodej hasicích systémů Broumov, prodej hasicích přístrojů Broumov, hasiva a hasicí příslušenství Broumov, Tepostop Broumov, firestop Broumov, hasicí systémy Broumov, hasicí zařízení Broumov, hasicí přístroje Broumov, požární ochrana Broumov, stabilní hasicí zařízení Broumov, lokální stabilní hasicí zařízení Broumov, automatický hasicí systém Broumov, samočinný hasicí systém Broumov, hasit CO2 Broumov, hasit oxid uhličitý Broumov, hasit s inergen Broumov, čisté hasivo Broumov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Broumov, vodní hasící přístroj Broumov, sněhový hasící přístroj Broumov, pěnový hasící přístroj Broumov, požární zabezpečení Broumov, požární bezpečnost Broumov, protipožární ochrana Broumov, servisní organizace hasících přístrojů Broumov, hasící syytémy serverovny Broumov,hasící filter Broumov, hasící přístroje pro cnc stroje Broumov, hasící systémy pro autobusy Broumov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.