Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brodek u Přerova

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brodek u Přerova, hasicí přístroje Brodek u Přerova, školení na hasicí přístroje Brodek u Přerova, prodej hasicích systémů Brodek u Přerova, prodej hasicích přístrojů Brodek u Přerova, hasiva a hasicí příslušenství Brodek u Přerova, Tepostop Brodek u Přerova, firestop Brodek u Přerova, hasicí systémy Brodek u Přerova, hasicí zařízení Brodek u Přerova, hasicí přístroje Brodek u Přerova, požární ochrana Brodek u Přerova, stabilní hasicí zařízení Brodek u Přerova, lokální stabilní hasicí zařízení Brodek u Přerova, automatický hasicí systém Brodek u Přerova, samočinný hasicí systém Brodek u Přerova, hasit CO2 Brodek u Přerova, hasit oxid uhličitý Brodek u Přerova, hasit s inergen Brodek u Přerova, čisté hasivo Brodek u Přerova, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brodek u Přerova, vodní hasící přístroj Brodek u Přerova, sněhový hasící přístroj Brodek u Přerova, pěnový hasící přístroj Brodek u Přerova, požární zabezpečení Brodek u Přerova, požární bezpečnost Brodek u Přerova, protipožární ochrana Brodek u Přerova, servisní organizace hasících přístrojů Brodek u Přerova, hasící syytémy serverovny Brodek u Přerova,hasící filter Brodek u Přerova, hasící přístroje pro cnc stroje Brodek u Přerova, hasící systémy pro autobusy Brodek u Přerova, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.