Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brodek u Konice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brodek u Konice, hasicí přístroje Brodek u Konice, školení na hasicí přístroje Brodek u Konice, prodej hasicích systémů Brodek u Konice, prodej hasicích přístrojů Brodek u Konice, hasiva a hasicí příslušenství Brodek u Konice, Tepostop Brodek u Konice, firestop Brodek u Konice, hasicí systémy Brodek u Konice, hasicí zařízení Brodek u Konice, hasicí přístroje Brodek u Konice, požární ochrana Brodek u Konice, stabilní hasicí zařízení Brodek u Konice, lokální stabilní hasicí zařízení Brodek u Konice, automatický hasicí systém Brodek u Konice, samočinný hasicí systém Brodek u Konice, hasit CO2 Brodek u Konice, hasit oxid uhličitý Brodek u Konice, hasit s inergen Brodek u Konice, čisté hasivo Brodek u Konice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brodek u Konice, vodní hasící přístroj Brodek u Konice, sněhový hasící přístroj Brodek u Konice, pěnový hasící přístroj Brodek u Konice, požární zabezpečení Brodek u Konice, požární bezpečnost Brodek u Konice, protipožární ochrana Brodek u Konice, servisní organizace hasících přístrojů Brodek u Konice, hasící syytémy serverovny Brodek u Konice,hasící filter Brodek u Konice, hasící přístroje pro cnc stroje Brodek u Konice, hasící systémy pro autobusy Brodek u Konice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.