Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brodec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brodec, hasicí přístroje Brodec, školení na hasicí přístroje Brodec, prodej hasicích systémů Brodec, prodej hasicích přístrojů Brodec, hasiva a hasicí příslušenství Brodec, Tepostop Brodec, firestop Brodec, hasicí systémy Brodec, hasicí zařízení Brodec, hasicí přístroje Brodec, požární ochrana Brodec, stabilní hasicí zařízení Brodec, lokální stabilní hasicí zařízení Brodec, automatický hasicí systém Brodec, samočinný hasicí systém Brodec, hasit CO2 Brodec, hasit oxid uhličitý Brodec, hasit s inergen Brodec, čisté hasivo Brodec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brodec, vodní hasící přístroj Brodec, sněhový hasící přístroj Brodec, pěnový hasící přístroj Brodec, požární zabezpečení Brodec, požární bezpečnost Brodec, protipožární ochrana Brodec, servisní organizace hasících přístrojů Brodec, hasící syytémy serverovny Brodec,hasící filter Brodec, hasící přístroje pro cnc stroje Brodec, hasící systémy pro autobusy Brodec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.