Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brodce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brodce, hasicí přístroje Brodce, školení na hasicí přístroje Brodce, prodej hasicích systémů Brodce, prodej hasicích přístrojů Brodce, hasiva a hasicí příslušenství Brodce, Tepostop Brodce, firestop Brodce, hasicí systémy Brodce, hasicí zařízení Brodce, hasicí přístroje Brodce, požární ochrana Brodce, stabilní hasicí zařízení Brodce, lokální stabilní hasicí zařízení Brodce, automatický hasicí systém Brodce, samočinný hasicí systém Brodce, hasit CO2 Brodce, hasit oxid uhličitý Brodce, hasit s inergen Brodce, čisté hasivo Brodce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brodce, vodní hasící přístroj Brodce, sněhový hasící přístroj Brodce, pěnový hasící přístroj Brodce, požární zabezpečení Brodce, požární bezpečnost Brodce, protipožární ochrana Brodce, servisní organizace hasících přístrojů Brodce, hasící syytémy serverovny Brodce,hasící filter Brodce, hasící přístroje pro cnc stroje Brodce, hasící systémy pro autobusy Brodce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.