Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brod nad Tichou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brod nad Tichou, hasicí přístroje Brod nad Tichou, školení na hasicí přístroje Brod nad Tichou, prodej hasicích systémů Brod nad Tichou, prodej hasicích přístrojů Brod nad Tichou, hasiva a hasicí příslušenství Brod nad Tichou, Tepostop Brod nad Tichou, firestop Brod nad Tichou, hasicí systémy Brod nad Tichou, hasicí zařízení Brod nad Tichou, hasicí přístroje Brod nad Tichou, požární ochrana Brod nad Tichou, stabilní hasicí zařízení Brod nad Tichou, lokální stabilní hasicí zařízení Brod nad Tichou, automatický hasicí systém Brod nad Tichou, samočinný hasicí systém Brod nad Tichou, hasit CO2 Brod nad Tichou, hasit oxid uhličitý Brod nad Tichou, hasit s inergen Brod nad Tichou, čisté hasivo Brod nad Tichou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brod nad Tichou, vodní hasící přístroj Brod nad Tichou, sněhový hasící přístroj Brod nad Tichou, pěnový hasící přístroj Brod nad Tichou, požární zabezpečení Brod nad Tichou, požární bezpečnost Brod nad Tichou, protipožární ochrana Brod nad Tichou, servisní organizace hasících přístrojů Brod nad Tichou, hasící syytémy serverovny Brod nad Tichou,hasící filter Brod nad Tichou, hasící přístroje pro cnc stroje Brod nad Tichou, hasící systémy pro autobusy Brod nad Tichou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.