Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brno, hasicí přístroje Brno, školení na hasicí přístroje Brno, prodej hasicích systémů Brno, prodej hasicích přístrojů Brno, hasiva a hasicí příslušenství Brno, Tepostop Brno, firestop Brno, hasicí systémy Brno, hasicí zařízení Brno, hasicí přístroje Brno, požární ochrana Brno, stabilní hasicí zařízení Brno, lokální stabilní hasicí zařízení Brno, automatický hasicí systém Brno, samočinný hasicí systém Brno, hasit CO2 Brno, hasit oxid uhličitý Brno, hasit s inergen Brno, čisté hasivo Brno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brno, vodní hasící přístroj Brno, sněhový hasící přístroj Brno, pěnový hasící přístroj Brno, požární zabezpečení Brno, požární bezpečnost Brno, protipožární ochrana Brno, servisní organizace hasících přístrojů Brno, hasící syytémy serverovny Brno,hasící filter Brno, hasící přístroje pro cnc stroje Brno, hasící systémy pro autobusy Brno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.