Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brniště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brniště, hasicí přístroje Brniště, školení na hasicí přístroje Brniště, prodej hasicích systémů Brniště, prodej hasicích přístrojů Brniště, hasiva a hasicí příslušenství Brniště, Tepostop Brniště, firestop Brniště, hasicí systémy Brniště, hasicí zařízení Brniště, hasicí přístroje Brniště, požární ochrana Brniště, stabilní hasicí zařízení Brniště, lokální stabilní hasicí zařízení Brniště, automatický hasicí systém Brniště, samočinný hasicí systém Brniště, hasit CO2 Brniště, hasit oxid uhličitý Brniště, hasit s inergen Brniště, čisté hasivo Brniště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brniště, vodní hasící přístroj Brniště, sněhový hasící přístroj Brniště, pěnový hasící přístroj Brniště, požární zabezpečení Brniště, požární bezpečnost Brniště, protipožární ochrana Brniště, servisní organizace hasících přístrojů Brniště, hasící syytémy serverovny Brniště,hasící filter Brniště, hasící přístroje pro cnc stroje Brniště, hasící systémy pro autobusy Brniště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.