Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brnířov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brnířov, hasicí přístroje Brnířov, školení na hasicí přístroje Brnířov, prodej hasicích systémů Brnířov, prodej hasicích přístrojů Brnířov, hasiva a hasicí příslušenství Brnířov, Tepostop Brnířov, firestop Brnířov, hasicí systémy Brnířov, hasicí zařízení Brnířov, hasicí přístroje Brnířov, požární ochrana Brnířov, stabilní hasicí zařízení Brnířov, lokální stabilní hasicí zařízení Brnířov, automatický hasicí systém Brnířov, samočinný hasicí systém Brnířov, hasit CO2 Brnířov, hasit oxid uhličitý Brnířov, hasit s inergen Brnířov, čisté hasivo Brnířov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brnířov, vodní hasící přístroj Brnířov, sněhový hasící přístroj Brnířov, pěnový hasící přístroj Brnířov, požární zabezpečení Brnířov, požární bezpečnost Brnířov, protipožární ochrana Brnířov, servisní organizace hasících přístrojů Brnířov, hasící syytémy serverovny Brnířov,hasící filter Brnířov, hasící přístroje pro cnc stroje Brnířov, hasící systémy pro autobusy Brnířov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.