Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brníčko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brníčko, hasicí přístroje Brníčko, školení na hasicí přístroje Brníčko, prodej hasicích systémů Brníčko, prodej hasicích přístrojů Brníčko, hasiva a hasicí příslušenství Brníčko, Tepostop Brníčko, firestop Brníčko, hasicí systémy Brníčko, hasicí zařízení Brníčko, hasicí přístroje Brníčko, požární ochrana Brníčko, stabilní hasicí zařízení Brníčko, lokální stabilní hasicí zařízení Brníčko, automatický hasicí systém Brníčko, samočinný hasicí systém Brníčko, hasit CO2 Brníčko, hasit oxid uhličitý Brníčko, hasit s inergen Brníčko, čisté hasivo Brníčko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brníčko, vodní hasící přístroj Brníčko, sněhový hasící přístroj Brníčko, pěnový hasící přístroj Brníčko, požární zabezpečení Brníčko, požární bezpečnost Brníčko, protipožární ochrana Brníčko, servisní organizace hasících přístrojů Brníčko, hasící syytémy serverovny Brníčko,hasící filter Brníčko, hasící přístroje pro cnc stroje Brníčko, hasící systémy pro autobusy Brníčko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.