Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brněnec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brněnec, hasicí přístroje Brněnec, školení na hasicí přístroje Brněnec, prodej hasicích systémů Brněnec, prodej hasicích přístrojů Brněnec, hasiva a hasicí příslušenství Brněnec, Tepostop Brněnec, firestop Brněnec, hasicí systémy Brněnec, hasicí zařízení Brněnec, hasicí přístroje Brněnec, požární ochrana Brněnec, stabilní hasicí zařízení Brněnec, lokální stabilní hasicí zařízení Brněnec, automatický hasicí systém Brněnec, samočinný hasicí systém Brněnec, hasit CO2 Brněnec, hasit oxid uhličitý Brněnec, hasit s inergen Brněnec, čisté hasivo Brněnec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brněnec, vodní hasící přístroj Brněnec, sněhový hasící přístroj Brněnec, pěnový hasící přístroj Brněnec, požární zabezpečení Brněnec, požární bezpečnost Brněnec, protipožární ochrana Brněnec, servisní organizace hasících přístrojů Brněnec, hasící syytémy serverovny Brněnec,hasící filter Brněnec, hasící přístroje pro cnc stroje Brněnec, hasící systémy pro autobusy Brněnec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.