Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brňany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brňany, hasicí přístroje Brňany, školení na hasicí přístroje Brňany, prodej hasicích systémů Brňany, prodej hasicích přístrojů Brňany, hasiva a hasicí příslušenství Brňany, Tepostop Brňany, firestop Brňany, hasicí systémy Brňany, hasicí zařízení Brňany, hasicí přístroje Brňany, požární ochrana Brňany, stabilní hasicí zařízení Brňany, lokální stabilní hasicí zařízení Brňany, automatický hasicí systém Brňany, samočinný hasicí systém Brňany, hasit CO2 Brňany, hasit oxid uhličitý Brňany, hasit s inergen Brňany, čisté hasivo Brňany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brňany, vodní hasící přístroj Brňany, sněhový hasící přístroj Brňany, pěnový hasící přístroj Brňany, požární zabezpečení Brňany, požární bezpečnost Brňany, protipožární ochrana Brňany, servisní organizace hasících přístrojů Brňany, hasící syytémy serverovny Brňany,hasící filter Brňany, hasící přístroje pro cnc stroje Brňany, hasící systémy pro autobusy Brňany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.