Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brloh

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brloh, hasicí přístroje Brloh, školení na hasicí přístroje Brloh, prodej hasicích systémů Brloh, prodej hasicích přístrojů Brloh, hasiva a hasicí příslušenství Brloh, Tepostop Brloh, firestop Brloh, hasicí systémy Brloh, hasicí zařízení Brloh, hasicí přístroje Brloh, požární ochrana Brloh, stabilní hasicí zařízení Brloh, lokální stabilní hasicí zařízení Brloh, automatický hasicí systém Brloh, samočinný hasicí systém Brloh, hasit CO2 Brloh, hasit oxid uhličitý Brloh, hasit s inergen Brloh, čisté hasivo Brloh, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brloh, vodní hasící přístroj Brloh, sněhový hasící přístroj Brloh, pěnový hasící přístroj Brloh, požární zabezpečení Brloh, požární bezpečnost Brloh, protipožární ochrana Brloh, servisní organizace hasících přístrojů Brloh, hasící syytémy serverovny Brloh,hasící filter Brloh, hasící přístroje pro cnc stroje Brloh, hasící systémy pro autobusy Brloh, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.