Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bříza

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bříza, hasicí přístroje Bříza, školení na hasicí přístroje Bříza, prodej hasicích systémů Bříza, prodej hasicích přístrojů Bříza, hasiva a hasicí příslušenství Bříza, Tepostop Bříza, firestop Bříza, hasicí systémy Bříza, hasicí zařízení Bříza, hasicí přístroje Bříza, požární ochrana Bříza, stabilní hasicí zařízení Bříza, lokální stabilní hasicí zařízení Bříza, automatický hasicí systém Bříza, samočinný hasicí systém Bříza, hasit CO2 Bříza, hasit oxid uhličitý Bříza, hasit s inergen Bříza, čisté hasivo Bříza, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bříza, vodní hasící přístroj Bříza, sněhový hasící přístroj Bříza, pěnový hasící přístroj Bříza, požární zabezpečení Bříza, požární bezpečnost Bříza, protipožární ochrana Bříza, servisní organizace hasících přístrojů Bříza, hasící syytémy serverovny Bříza,hasící filter Bříza, hasící přístroje pro cnc stroje Bříza, hasící systémy pro autobusy Bříza, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.