Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bříství

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bříství, hasicí přístroje Bříství, školení na hasicí přístroje Bříství, prodej hasicích systémů Bříství, prodej hasicích přístrojů Bříství, hasiva a hasicí příslušenství Bříství, Tepostop Bříství, firestop Bříství, hasicí systémy Bříství, hasicí zařízení Bříství, hasicí přístroje Bříství, požární ochrana Bříství, stabilní hasicí zařízení Bříství, lokální stabilní hasicí zařízení Bříství, automatický hasicí systém Bříství, samočinný hasicí systém Bříství, hasit CO2 Bříství, hasit oxid uhličitý Bříství, hasit s inergen Bříství, čisté hasivo Bříství, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bříství, vodní hasící přístroj Bříství, sněhový hasící přístroj Bříství, pěnový hasící přístroj Bříství, požární zabezpečení Bříství, požární bezpečnost Bříství, protipožární ochrana Bříství, servisní organizace hasících přístrojů Bříství, hasící syytémy serverovny Bříství,hasící filter Bříství, hasící přístroje pro cnc stroje Bříství, hasící systémy pro autobusy Bříství, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.