Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bříšťany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bříšťany, hasicí přístroje Bříšťany, školení na hasicí přístroje Bříšťany, prodej hasicích systémů Bříšťany, prodej hasicích přístrojů Bříšťany, hasiva a hasicí příslušenství Bříšťany, Tepostop Bříšťany, firestop Bříšťany, hasicí systémy Bříšťany, hasicí zařízení Bříšťany, hasicí přístroje Bříšťany, požární ochrana Bříšťany, stabilní hasicí zařízení Bříšťany, lokální stabilní hasicí zařízení Bříšťany, automatický hasicí systém Bříšťany, samočinný hasicí systém Bříšťany, hasit CO2 Bříšťany, hasit oxid uhličitý Bříšťany, hasit s inergen Bříšťany, čisté hasivo Bříšťany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bříšťany, vodní hasící přístroj Bříšťany, sněhový hasící přístroj Bříšťany, pěnový hasící přístroj Bříšťany, požární zabezpečení Bříšťany, požární bezpečnost Bříšťany, protipožární ochrana Bříšťany, servisní organizace hasících přístrojů Bříšťany, hasící syytémy serverovny Bříšťany,hasící filter Bříšťany, hasící přístroje pro cnc stroje Bříšťany, hasící systémy pro autobusy Bříšťany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.