Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břidličná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břidličná, hasicí přístroje Břidličná, školení na hasicí přístroje Břidličná, prodej hasicích systémů Břidličná, prodej hasicích přístrojů Břidličná, hasiva a hasicí příslušenství Břidličná, Tepostop Břidličná, firestop Břidličná, hasicí systémy Břidličná, hasicí zařízení Břidličná, hasicí přístroje Břidličná, požární ochrana Břidličná, stabilní hasicí zařízení Břidličná, lokální stabilní hasicí zařízení Břidličná, automatický hasicí systém Břidličná, samočinný hasicí systém Břidličná, hasit CO2 Břidličná, hasit oxid uhličitý Břidličná, hasit s inergen Břidličná, čisté hasivo Břidličná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břidličná, vodní hasící přístroj Břidličná, sněhový hasící přístroj Břidličná, pěnový hasící přístroj Břidličná, požární zabezpečení Břidličná, požární bezpečnost Břidličná, protipožární ochrana Břidličná, servisní organizace hasících přístrojů Břidličná, hasící syytémy serverovny Břidličná,hasící filter Břidličná, hasící přístroje pro cnc stroje Břidličná, hasící systémy pro autobusy Břidličná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.