Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březské

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březské, hasicí přístroje Březské, školení na hasicí přístroje Březské, prodej hasicích systémů Březské, prodej hasicích přístrojů Březské, hasiva a hasicí příslušenství Březské, Tepostop Březské, firestop Březské, hasicí systémy Březské, hasicí zařízení Březské, hasicí přístroje Březské, požární ochrana Březské, stabilní hasicí zařízení Březské, lokální stabilní hasicí zařízení Březské, automatický hasicí systém Březské, samočinný hasicí systém Březské, hasit CO2 Březské, hasit oxid uhličitý Březské, hasit s inergen Březské, čisté hasivo Březské, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březské, vodní hasící přístroj Březské, sněhový hasící přístroj Březské, pěnový hasící přístroj Březské, požární zabezpečení Březské, požární bezpečnost Březské, protipožární ochrana Březské, servisní organizace hasících přístrojů Březské, hasící syytémy serverovny Březské,hasící filter Březské, hasící přístroje pro cnc stroje Březské, hasící systémy pro autobusy Březské, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.