Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březovice, hasicí přístroje Březovice, školení na hasicí přístroje Březovice, prodej hasicích systémů Březovice, prodej hasicích přístrojů Březovice, hasiva a hasicí příslušenství Březovice, Tepostop Březovice, firestop Březovice, hasicí systémy Březovice, hasicí zařízení Březovice, hasicí přístroje Březovice, požární ochrana Březovice, stabilní hasicí zařízení Březovice, lokální stabilní hasicí zařízení Březovice, automatický hasicí systém Březovice, samočinný hasicí systém Březovice, hasit CO2 Březovice, hasit oxid uhličitý Březovice, hasit s inergen Březovice, čisté hasivo Březovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březovice, vodní hasící přístroj Březovice, sněhový hasící přístroj Březovice, pěnový hasící přístroj Březovice, požární zabezpečení Březovice, požární bezpečnost Březovice, protipožární ochrana Březovice, servisní organizace hasících přístrojů Březovice, hasící syytémy serverovny Březovice,hasící filter Březovice, hasící přístroje pro cnc stroje Březovice, hasící systémy pro autobusy Březovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.