Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březová, hasicí přístroje Březová, školení na hasicí přístroje Březová, prodej hasicích systémů Březová, prodej hasicích přístrojů Březová, hasiva a hasicí příslušenství Březová, Tepostop Březová, firestop Březová, hasicí systémy Březová, hasicí zařízení Březová, hasicí přístroje Březová, požární ochrana Březová, stabilní hasicí zařízení Březová, lokální stabilní hasicí zařízení Březová, automatický hasicí systém Březová, samočinný hasicí systém Březová, hasit CO2 Březová, hasit oxid uhličitý Březová, hasit s inergen Březová, čisté hasivo Březová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březová, vodní hasící přístroj Březová, sněhový hasící přístroj Březová, pěnový hasící přístroj Březová, požární zabezpečení Březová, požární bezpečnost Březová, protipožární ochrana Březová, servisní organizace hasících přístrojů Březová, hasící syytémy serverovny Březová,hasící filter Březová, hasící přístroje pro cnc stroje Březová, hasící systémy pro autobusy Březová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.