Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březolupy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březolupy, hasicí přístroje Březolupy, školení na hasicí přístroje Březolupy, prodej hasicích systémů Březolupy, prodej hasicích přístrojů Březolupy, hasiva a hasicí příslušenství Březolupy, Tepostop Březolupy, firestop Březolupy, hasicí systémy Březolupy, hasicí zařízení Březolupy, hasicí přístroje Březolupy, požární ochrana Březolupy, stabilní hasicí zařízení Březolupy, lokální stabilní hasicí zařízení Březolupy, automatický hasicí systém Březolupy, samočinný hasicí systém Březolupy, hasit CO2 Březolupy, hasit oxid uhličitý Březolupy, hasit s inergen Březolupy, čisté hasivo Březolupy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březolupy, vodní hasící přístroj Březolupy, sněhový hasící přístroj Březolupy, pěnový hasící přístroj Březolupy, požární zabezpečení Březolupy, požární bezpečnost Březolupy, protipožární ochrana Březolupy, servisní organizace hasících přístrojů Březolupy, hasící syytémy serverovny Březolupy,hasící filter Březolupy, hasící přístroje pro cnc stroje Březolupy, hasící systémy pro autobusy Březolupy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.