Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březno, hasicí přístroje Březno, školení na hasicí přístroje Březno, prodej hasicích systémů Březno, prodej hasicích přístrojů Březno, hasiva a hasicí příslušenství Březno, Tepostop Březno, firestop Březno, hasicí systémy Březno, hasicí zařízení Březno, hasicí přístroje Březno, požární ochrana Březno, stabilní hasicí zařízení Březno, lokální stabilní hasicí zařízení Březno, automatický hasicí systém Březno, samočinný hasicí systém Březno, hasit CO2 Březno, hasit oxid uhličitý Březno, hasit s inergen Březno, čisté hasivo Březno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březno, vodní hasící přístroj Březno, sněhový hasící přístroj Březno, pěnový hasící přístroj Březno, požární zabezpečení Březno, požární bezpečnost Březno, protipožární ochrana Březno, servisní organizace hasících přístrojů Březno, hasící syytémy serverovny Březno,hasící filter Březno, hasící přístroje pro cnc stroje Březno, hasící systémy pro autobusy Březno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.