Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březník

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březník, hasicí přístroje Březník, školení na hasicí přístroje Březník, prodej hasicích systémů Březník, prodej hasicích přístrojů Březník, hasiva a hasicí příslušenství Březník, Tepostop Březník, firestop Březník, hasicí systémy Březník, hasicí zařízení Březník, hasicí přístroje Březník, požární ochrana Březník, stabilní hasicí zařízení Březník, lokální stabilní hasicí zařízení Březník, automatický hasicí systém Březník, samočinný hasicí systém Březník, hasit CO2 Březník, hasit oxid uhličitý Březník, hasit s inergen Březník, čisté hasivo Březník, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březník, vodní hasící přístroj Březník, sněhový hasící přístroj Březník, pěnový hasící přístroj Březník, požární zabezpečení Březník, požární bezpečnost Březník, protipožární ochrana Březník, servisní organizace hasících přístrojů Březník, hasící syytémy serverovny Březník,hasící filter Březník, hasící přístroje pro cnc stroje Březník, hasící systémy pro autobusy Březník, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.