Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březnice, hasicí přístroje Březnice, školení na hasicí přístroje Březnice, prodej hasicích systémů Březnice, prodej hasicích přístrojů Březnice, hasiva a hasicí příslušenství Březnice, Tepostop Březnice, firestop Březnice, hasicí systémy Březnice, hasicí zařízení Březnice, hasicí přístroje Březnice, požární ochrana Březnice, stabilní hasicí zařízení Březnice, lokální stabilní hasicí zařízení Březnice, automatický hasicí systém Březnice, samočinný hasicí systém Březnice, hasit CO2 Březnice, hasit oxid uhličitý Březnice, hasit s inergen Březnice, čisté hasivo Březnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březnice, vodní hasící přístroj Březnice, sněhový hasící přístroj Březnice, pěnový hasící přístroj Březnice, požární zabezpečení Březnice, požární bezpečnost Březnice, protipožární ochrana Březnice, servisní organizace hasících přístrojů Březnice, hasící syytémy serverovny Březnice,hasící filter Březnice, hasící přístroje pro cnc stroje Březnice, hasící systémy pro autobusy Březnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.