Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březiny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březiny, hasicí přístroje Březiny, školení na hasicí přístroje Březiny, prodej hasicích systémů Březiny, prodej hasicích přístrojů Březiny, hasiva a hasicí příslušenství Březiny, Tepostop Březiny, firestop Březiny, hasicí systémy Březiny, hasicí zařízení Březiny, hasicí přístroje Březiny, požární ochrana Březiny, stabilní hasicí zařízení Březiny, lokální stabilní hasicí zařízení Březiny, automatický hasicí systém Březiny, samočinný hasicí systém Březiny, hasit CO2 Březiny, hasit oxid uhličitý Březiny, hasit s inergen Březiny, čisté hasivo Březiny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březiny, vodní hasící přístroj Březiny, sněhový hasící přístroj Březiny, pěnový hasící přístroj Březiny, požární zabezpečení Březiny, požární bezpečnost Březiny, protipožární ochrana Březiny, servisní organizace hasících přístrojů Březiny, hasící syytémy serverovny Březiny,hasící filter Březiny, hasící přístroje pro cnc stroje Březiny, hasící systémy pro autobusy Březiny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.