Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březinky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březinky, hasicí přístroje Březinky, školení na hasicí přístroje Březinky, prodej hasicích systémů Březinky, prodej hasicích přístrojů Březinky, hasiva a hasicí příslušenství Březinky, Tepostop Březinky, firestop Březinky, hasicí systémy Březinky, hasicí zařízení Březinky, hasicí přístroje Březinky, požární ochrana Březinky, stabilní hasicí zařízení Březinky, lokální stabilní hasicí zařízení Březinky, automatický hasicí systém Březinky, samočinný hasicí systém Březinky, hasit CO2 Březinky, hasit oxid uhličitý Březinky, hasit s inergen Březinky, čisté hasivo Březinky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březinky, vodní hasící přístroj Březinky, sněhový hasící přístroj Březinky, pěnový hasící přístroj Březinky, požární zabezpečení Březinky, požární bezpečnost Březinky, protipožární ochrana Březinky, servisní organizace hasících přístrojů Březinky, hasící syytémy serverovny Březinky,hasící filter Březinky, hasící přístroje pro cnc stroje Březinky, hasící systémy pro autobusy Březinky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.