Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březina, hasicí přístroje Březina, školení na hasicí přístroje Březina, prodej hasicích systémů Březina, prodej hasicích přístrojů Březina, hasiva a hasicí příslušenství Březina, Tepostop Březina, firestop Březina, hasicí systémy Březina, hasicí zařízení Březina, hasicí přístroje Březina, požární ochrana Březina, stabilní hasicí zařízení Březina, lokální stabilní hasicí zařízení Březina, automatický hasicí systém Březina, samočinný hasicí systém Březina, hasit CO2 Březina, hasit oxid uhličitý Březina, hasit s inergen Březina, čisté hasivo Březina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březina, vodní hasící přístroj Březina, sněhový hasící přístroj Březina, pěnový hasící přístroj Březina, požární zabezpečení Březina, požární bezpečnost Březina, protipožární ochrana Březina, servisní organizace hasících přístrojů Březina, hasící syytémy serverovny Březina,hasící filter Březina, hasící přístroje pro cnc stroje Březina, hasící systémy pro autobusy Březina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.