Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březí, hasicí přístroje Březí, školení na hasicí přístroje Březí, prodej hasicích systémů Březí, prodej hasicích přístrojů Březí, hasiva a hasicí příslušenství Březí, Tepostop Březí, firestop Březí, hasicí systémy Březí, hasicí zařízení Březí, hasicí přístroje Březí, požární ochrana Březí, stabilní hasicí zařízení Březí, lokální stabilní hasicí zařízení Březí, automatický hasicí systém Březí, samočinný hasicí systém Březí, hasit CO2 Březí, hasit oxid uhličitý Březí, hasit s inergen Březí, čisté hasivo Březí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březí, vodní hasící přístroj Březí, sněhový hasící přístroj Březí, pěnový hasící přístroj Březí, požární zabezpečení Březí, požární bezpečnost Březí, protipožární ochrana Březí, servisní organizace hasících přístrojů Březí, hasící syytémy serverovny Březí,hasící filter Březí, hasící přístroje pro cnc stroje Březí, hasící systémy pro autobusy Březí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.