Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Březejc

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Březejc, hasicí přístroje Březejc, školení na hasicí přístroje Březejc, prodej hasicích systémů Březejc, prodej hasicích přístrojů Březejc, hasiva a hasicí příslušenství Březejc, Tepostop Březejc, firestop Březejc, hasicí systémy Březejc, hasicí zařízení Březejc, hasicí přístroje Březejc, požární ochrana Březejc, stabilní hasicí zařízení Březejc, lokální stabilní hasicí zařízení Březejc, automatický hasicí systém Březejc, samočinný hasicí systém Březejc, hasit CO2 Březejc, hasit oxid uhličitý Březejc, hasit s inergen Březejc, čisté hasivo Březejc, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Březejc, vodní hasící přístroj Březejc, sněhový hasící přístroj Březejc, pěnový hasící přístroj Březejc, požární zabezpečení Březejc, požární bezpečnost Březejc, protipožární ochrana Březejc, servisní organizace hasících přístrojů Březejc, hasící syytémy serverovny Březejc,hasící filter Březejc, hasící přístroje pro cnc stroje Březejc, hasící systémy pro autobusy Březejc, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.