Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břežany II

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břežany II, hasicí přístroje Břežany II, školení na hasicí přístroje Břežany II, prodej hasicích systémů Břežany II, prodej hasicích přístrojů Břežany II, hasiva a hasicí příslušenství Břežany II, Tepostop Břežany II, firestop Břežany II, hasicí systémy Břežany II, hasicí zařízení Břežany II, hasicí přístroje Břežany II, požární ochrana Břežany II, stabilní hasicí zařízení Břežany II, lokální stabilní hasicí zařízení Břežany II, automatický hasicí systém Břežany II, samočinný hasicí systém Břežany II, hasit CO2 Břežany II, hasit oxid uhličitý Břežany II, hasit s inergen Břežany II, čisté hasivo Břežany II, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břežany II, vodní hasící přístroj Břežany II, sněhový hasící přístroj Břežany II, pěnový hasící přístroj Břežany II, požární zabezpečení Břežany II, požární bezpečnost Břežany II, protipožární ochrana Břežany II, servisní organizace hasících přístrojů Břežany II, hasící syytémy serverovny Břežany II,hasící filter Břežany II, hasící přístroje pro cnc stroje Břežany II, hasící systémy pro autobusy Břežany II, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.