Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břevnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břevnice, hasicí přístroje Břevnice, školení na hasicí přístroje Břevnice, prodej hasicích systémů Břevnice, prodej hasicích přístrojů Břevnice, hasiva a hasicí příslušenství Břevnice, Tepostop Břevnice, firestop Břevnice, hasicí systémy Břevnice, hasicí zařízení Břevnice, hasicí přístroje Břevnice, požární ochrana Břevnice, stabilní hasicí zařízení Břevnice, lokální stabilní hasicí zařízení Břevnice, automatický hasicí systém Břevnice, samočinný hasicí systém Břevnice, hasit CO2 Břevnice, hasit oxid uhličitý Břevnice, hasit s inergen Břevnice, čisté hasivo Břevnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břevnice, vodní hasící přístroj Břevnice, sněhový hasící přístroj Břevnice, pěnový hasící přístroj Břevnice, požární zabezpečení Břevnice, požární bezpečnost Břevnice, protipožární ochrana Břevnice, servisní organizace hasících přístrojů Břevnice, hasící syytémy serverovny Břevnice,hasící filter Břevnice, hasící přístroje pro cnc stroje Břevnice, hasící systémy pro autobusy Břevnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.