Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břest

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břest, hasicí přístroje Břest, školení na hasicí přístroje Břest, prodej hasicích systémů Břest, prodej hasicích přístrojů Břest, hasiva a hasicí příslušenství Břest, Tepostop Břest, firestop Břest, hasicí systémy Břest, hasicí zařízení Břest, hasicí přístroje Břest, požární ochrana Břest, stabilní hasicí zařízení Břest, lokální stabilní hasicí zařízení Břest, automatický hasicí systém Břest, samočinný hasicí systém Břest, hasit CO2 Břest, hasit oxid uhličitý Břest, hasit s inergen Břest, čisté hasivo Břest, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břest, vodní hasící přístroj Břest, sněhový hasící přístroj Břest, pěnový hasící přístroj Břest, požární zabezpečení Břest, požární bezpečnost Břest, protipožární ochrana Břest, servisní organizace hasících přístrojů Břest, hasící syytémy serverovny Břest,hasící filter Břest, hasící přístroje pro cnc stroje Břest, hasící systémy pro autobusy Břest, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.