Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břehy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břehy, hasicí přístroje Břehy, školení na hasicí přístroje Břehy, prodej hasicích systémů Břehy, prodej hasicích přístrojů Břehy, hasiva a hasicí příslušenství Břehy, Tepostop Břehy, firestop Břehy, hasicí systémy Břehy, hasicí zařízení Břehy, hasicí přístroje Břehy, požární ochrana Břehy, stabilní hasicí zařízení Břehy, lokální stabilní hasicí zařízení Břehy, automatický hasicí systém Břehy, samočinný hasicí systém Břehy, hasit CO2 Břehy, hasit oxid uhličitý Břehy, hasit s inergen Břehy, čisté hasivo Břehy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břehy, vodní hasící přístroj Břehy, sněhový hasící přístroj Břehy, pěnový hasící přístroj Břehy, požární zabezpečení Břehy, požární bezpečnost Břehy, protipožární ochrana Břehy, servisní organizace hasících přístrojů Břehy, hasící syytémy serverovny Břehy,hasící filter Břehy, hasící přístroje pro cnc stroje Břehy, hasící systémy pro autobusy Břehy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.