Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břehov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břehov, hasicí přístroje Břehov, školení na hasicí přístroje Břehov, prodej hasicích systémů Břehov, prodej hasicích přístrojů Břehov, hasiva a hasicí příslušenství Břehov, Tepostop Břehov, firestop Břehov, hasicí systémy Břehov, hasicí zařízení Břehov, hasicí přístroje Břehov, požární ochrana Břehov, stabilní hasicí zařízení Břehov, lokální stabilní hasicí zařízení Břehov, automatický hasicí systém Břehov, samočinný hasicí systém Břehov, hasit CO2 Břehov, hasit oxid uhličitý Břehov, hasit s inergen Břehov, čisté hasivo Břehov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břehov, vodní hasící přístroj Břehov, sněhový hasící přístroj Břehov, pěnový hasící přístroj Břehov, požární zabezpečení Břehov, požární bezpečnost Břehov, protipožární ochrana Břehov, servisní organizace hasících přístrojů Břehov, hasící syytémy serverovny Břehov,hasící filter Břehov, hasící přístroje pro cnc stroje Břehov, hasící systémy pro autobusy Břehov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.