Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brázdim

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brázdim, hasicí přístroje Brázdim, školení na hasicí přístroje Brázdim, prodej hasicích systémů Brázdim, prodej hasicích přístrojů Brázdim, hasiva a hasicí příslušenství Brázdim, Tepostop Brázdim, firestop Brázdim, hasicí systémy Brázdim, hasicí zařízení Brázdim, hasicí přístroje Brázdim, požární ochrana Brázdim, stabilní hasicí zařízení Brázdim, lokální stabilní hasicí zařízení Brázdim, automatický hasicí systém Brázdim, samočinný hasicí systém Brázdim, hasit CO2 Brázdim, hasit oxid uhličitý Brázdim, hasit s inergen Brázdim, čisté hasivo Brázdim, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brázdim, vodní hasící přístroj Brázdim, sněhový hasící přístroj Brázdim, pěnový hasící přístroj Brázdim, požární zabezpečení Brázdim, požární bezpečnost Brázdim, protipožární ochrana Brázdim, servisní organizace hasících přístrojů Brázdim, hasící syytémy serverovny Brázdim,hasící filter Brázdim, hasící přístroje pro cnc stroje Brázdim, hasící systémy pro autobusy Brázdim, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.