Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratrušov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratrušov, hasicí přístroje Bratrušov, školení na hasicí přístroje Bratrušov, prodej hasicích systémů Bratrušov, prodej hasicích přístrojů Bratrušov, hasiva a hasicí příslušenství Bratrušov, Tepostop Bratrušov, firestop Bratrušov, hasicí systémy Bratrušov, hasicí zařízení Bratrušov, hasicí přístroje Bratrušov, požární ochrana Bratrušov, stabilní hasicí zařízení Bratrušov, lokální stabilní hasicí zařízení Bratrušov, automatický hasicí systém Bratrušov, samočinný hasicí systém Bratrušov, hasit CO2 Bratrušov, hasit oxid uhličitý Bratrušov, hasit s inergen Bratrušov, čisté hasivo Bratrušov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratrušov, vodní hasící přístroj Bratrušov, sněhový hasící přístroj Bratrušov, pěnový hasící přístroj Bratrušov, požární zabezpečení Bratrušov, požární bezpečnost Bratrušov, protipožární ochrana Bratrušov, servisní organizace hasících přístrojů Bratrušov, hasící syytémy serverovny Bratrušov,hasící filter Bratrušov, hasící přístroje pro cnc stroje Bratrušov, hasící systémy pro autobusy Bratrušov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.