Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratronice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratronice, hasicí přístroje Bratronice, školení na hasicí přístroje Bratronice, prodej hasicích systémů Bratronice, prodej hasicích přístrojů Bratronice, hasiva a hasicí příslušenství Bratronice, Tepostop Bratronice, firestop Bratronice, hasicí systémy Bratronice, hasicí zařízení Bratronice, hasicí přístroje Bratronice, požární ochrana Bratronice, stabilní hasicí zařízení Bratronice, lokální stabilní hasicí zařízení Bratronice, automatický hasicí systém Bratronice, samočinný hasicí systém Bratronice, hasit CO2 Bratronice, hasit oxid uhličitý Bratronice, hasit s inergen Bratronice, čisté hasivo Bratronice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratronice, vodní hasící přístroj Bratronice, sněhový hasící přístroj Bratronice, pěnový hasící přístroj Bratronice, požární zabezpečení Bratronice, požární bezpečnost Bratronice, protipožární ochrana Bratronice, servisní organizace hasících přístrojů Bratronice, hasící syytémy serverovny Bratronice,hasící filter Bratronice, hasící přístroje pro cnc stroje Bratronice, hasící systémy pro autobusy Bratronice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.