Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratřínov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratřínov, hasicí přístroje Bratřínov, školení na hasicí přístroje Bratřínov, prodej hasicích systémů Bratřínov, prodej hasicích přístrojů Bratřínov, hasiva a hasicí příslušenství Bratřínov, Tepostop Bratřínov, firestop Bratřínov, hasicí systémy Bratřínov, hasicí zařízení Bratřínov, hasicí přístroje Bratřínov, požární ochrana Bratřínov, stabilní hasicí zařízení Bratřínov, lokální stabilní hasicí zařízení Bratřínov, automatický hasicí systém Bratřínov, samočinný hasicí systém Bratřínov, hasit CO2 Bratřínov, hasit oxid uhličitý Bratřínov, hasit s inergen Bratřínov, čisté hasivo Bratřínov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratřínov, vodní hasící přístroj Bratřínov, sněhový hasící přístroj Bratřínov, pěnový hasící přístroj Bratřínov, požární zabezpečení Bratřínov, požární bezpečnost Bratřínov, protipožární ochrana Bratřínov, servisní organizace hasících přístrojů Bratřínov, hasící syytémy serverovny Bratřínov,hasící filter Bratřínov, hasící přístroje pro cnc stroje Bratřínov, hasící systémy pro autobusy Bratřínov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.