Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratkovice, hasicí přístroje Bratkovice, školení na hasicí přístroje Bratkovice, prodej hasicích systémů Bratkovice, prodej hasicích přístrojů Bratkovice, hasiva a hasicí příslušenství Bratkovice, Tepostop Bratkovice, firestop Bratkovice, hasicí systémy Bratkovice, hasicí zařízení Bratkovice, hasicí přístroje Bratkovice, požární ochrana Bratkovice, stabilní hasicí zařízení Bratkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bratkovice, automatický hasicí systém Bratkovice, samočinný hasicí systém Bratkovice, hasit CO2 Bratkovice, hasit oxid uhličitý Bratkovice, hasit s inergen Bratkovice, čisté hasivo Bratkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratkovice, vodní hasící přístroj Bratkovice, sněhový hasící přístroj Bratkovice, pěnový hasící přístroj Bratkovice, požární zabezpečení Bratkovice, požární bezpečnost Bratkovice, protipožární ochrana Bratkovice, servisní organizace hasících přístrojů Bratkovice, hasící syytémy serverovny Bratkovice,hasící filter Bratkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bratkovice, hasící systémy pro autobusy Bratkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.