Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bratčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bratčice, hasicí přístroje Bratčice, školení na hasicí přístroje Bratčice, prodej hasicích systémů Bratčice, prodej hasicích přístrojů Bratčice, hasiva a hasicí příslušenství Bratčice, Tepostop Bratčice, firestop Bratčice, hasicí systémy Bratčice, hasicí zařízení Bratčice, hasicí přístroje Bratčice, požární ochrana Bratčice, stabilní hasicí zařízení Bratčice, lokální stabilní hasicí zařízení Bratčice, automatický hasicí systém Bratčice, samočinný hasicí systém Bratčice, hasit CO2 Bratčice, hasit oxid uhličitý Bratčice, hasit s inergen Bratčice, čisté hasivo Bratčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bratčice, vodní hasící přístroj Bratčice, sněhový hasící přístroj Bratčice, pěnový hasící přístroj Bratčice, požární zabezpečení Bratčice, požární bezpečnost Bratčice, protipožární ochrana Bratčice, servisní organizace hasících přístrojů Bratčice, hasící syytémy serverovny Bratčice,hasící filter Bratčice, hasící přístroje pro cnc stroje Bratčice, hasící systémy pro autobusy Bratčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.